BEZPIECZEŃSTWO – ESCAPE ROOM KRYNICA

W Escape Room Krynica dbamy nie tylko o dobrą zabawę. Priorytetem dla nas zawsze było, jest i będzie bezpieczeństwo uczestników. Zwracamy uwagę na wszystkie czynniki mające wpływ na bezpieczeństwo użytkowania.

Jednym z najważniejszych elementów bezpieczeństwa jest tzw. przycisk GAME OVER PLAYER, dzięki któremu uczestnicy gry mogą otworzyć się od wewnątrz samodzielnie w każdej chwili, niezależnie od obsługi escape roomu. Szczegóły opisujemy poniżej.

 

JAK DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO W ESCAPE ROOM KRYNICA?

BUDYNEK

 • Budynek, w którym zlokalizowane są pokoje gry Escape Room Krynica spełnia wszelkie wymogi bezpieczeństwa oraz przepisy Ppoż
 • W bezpośredniej bliskości budynku (ok. 10 m) znajduje się hydrant

WYPOSAŻENIE PPOŻ

 • gaśnice – ważne i przystosowane do metrażu obiektu
 • instrukcje ppoż
 • oznaczenia wyjść ewakuacyjnych
 • odpowiednia szerokość dróg ewakuacyjnych
 • brak elementów zagradzających drogi ewakuacyjne
 • brak elementów łatwopalnych w przebiegu dróg ewakuacyjnych
 • przyciski Game Over Player i Game Over Admin (szybkie otwieranie drzwi)

INFRASTRUKTURA I ZASADY GRY

1.Zamknięcia pokoi gry

Pokoje gry zamknięte są na zwory elektromagnetyczne, które pozostają w pozycji zamkniętej tylko kiedy dopływa do nich prąd. Jest to rozwiązanie mające ogromny wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa. W porównaniu do tradycyjnych zamknięć na klucz, zamki elektromagnetyczne można otworzyć dużo szybciej, łatwiej i pominąć kilka problemów jak choćby zgubienie klucza czy złamanie go w zamku. Co najważniejsze, w sytuacjach awaryjnych uczestnicy gry nie muszą liczyć na pomoc obsługi, gdyż w każdej chwili są w stanie sami się otworzyć. Pokoje mogą zostać otwarte na kilka sposobów:

>PRZEZ UCZESTNIKÓW GRY

 • Przycisk GAME OVER – PLAYERPrzycisk znajdujący się wewnątrz każdego z naszych pokoi gier. Pozwala on uczestnikom gry na samodzielne i łatwe otworzenie drzwi w każdej, wybranej przez nich chwili.
 • Rozwiązanie zagadek, które prowadzą do mechanizmu otwierającego drzwi.

>>PRZEZ OBSŁUGĘ

 • Przycisk GAME OVER – ADMIN. Taki sam sam przycisk jak wewnątrz pokoi znajduje się na zewnątrz, przy drzwiach wejściowych do każdego z nich. Pozwala on obsłudze jednym, szybkim ruchem otworzyć drzwi.
 • Bezpiecznik w skrzynce rozdzielczej. W recepcji znajduje się skrzynka z bezpiecznikami obsługującymi instalacje różnych pomieszczeń. Obsługa może odciąć prąd (czyli otworzyć drzwi) przy pomocy bezpiecznika.
 • Główny bezpiecznik ppoż budynku. Na zewnątrz znajduje się główny bezpiecznik, za pomocą którego można odciąć prąd w całym budynku (w tym w pokojach gry).

>>>Z PRZYCZYN NIEZALEŻNYCH

 • Brak prądu (awaria, przerwa w dostawie itp.) otwiera wszystkie drzwi.

2. Monitoring

 • Każde pomieszczenie w każdym pokoju gry jest wyposażone w kamerę
 • Obsługa posiada ciągły podgląd aktualnej sytuacji w pokojach

3. Zasady gry. Przed wejściem do pokoju gry, obsługa zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa.

 • zakaz palenia w pokojach
 • zakaz wspinania się po ścianach
 • włączniki światła służą tylko do włączenia lub wyłączenia światła
 • w gniazdkach elektrycznych jest tylko prąd – zakaz rozkręcania czy wsadzania różnych elementów
 • zakaz używania siły fizycznej (dodatkowo elementy infrastruktury są montowane tak, aby nikomu nie zrobiły krzywdy)
 • zakaz wnoszenia i spożywania środków odurzających (osoby znajdujące się pod wpływem środków odurzających nie mogą brać udziału w grze)